Bilijar kao i drugi sportovi imaju svoje tehnike, obradićemo neke osnovne teme:

   

  HVAT:

-          osnovni hvat

-          napredni hvatovi: hvat za razbijanje, 

       jump, mase...


    STAV:               

        -      osnovni stav

-          napredni stavovi                                                                 Šampion Srbije Vojislav Krstić


    MOST:

-          osnovni mostovi: otvoreni, zatvoreni, stranični

-          napredni mostovi: preko kugle, jump, mase, stranični, preko rupe...

-          mehanički mostovi                                                              


    ODNOS  STAVA, HVATA I MOSTA

 

     UDARAC:

a)      osnovni udarci

-          4 faze i 2 ključne tačke osnovnog udarca (efekat klatna, lakat-rame, putanja štapa)

-          mekoća udarca

-          dve osnovne komponente udarca: intenzitet i rotacija

-          udarci po vertikali: prateći, stop, povratni

-          udarci po horizontali:  levi i desni felš

-          izbacaj i mase u osnovnom udarcu

-          nišanjenje

-          sječenje kugle male udaljenosti od martinele (optička varka, paralaksa)

-          kugla zalepljena na martinelu

b)      napreni udarci

-          break: 9-ball (power, soft, cut, from the box), 8-int., straight pool

-          mase

-          jump:  direkti, indirektni (preko kugle ili matrinele), „nevidljivi“ pri pratećem udarcu

-          prekucavanje

-          kick (1/2 kapice = 1 fels = 1 dijamant sistem, 2 martinele, 3 martinele, 4 martinele, 5 martinela)

-          kill

-          „nabijanje kugle“ – interferencija

-          kombinacije i karambol udarci

   

    KONTROLA BELE:

-          osnovni princip reakcije kugli posle kontakta (pravila 90 i 30 stepeni)

-          osnovni princip reakcije kugle i martinele

-          modifikacija osnovnog principa kretanja kugli posle udarca: brzina, felš...

-          primena efekata na kick i na karambol udarce


     KONTROLA CILJNE KUGLE:

-          reakcija pri direktnom udaru na fels i na ugao pod kojim se desava kontakt

-          reakcija na intenzitet

-          primena efekata na prekucavanje i kombinacije

 

        IGRA

 

      KONTROLA STOLA:

-          „čitanje stola“

-          rešavanje problema

-          safe igra


      KONTROLA IGRE:

-          stav i ponašanje – ravna linija

-          stalnost 7 koraka (svako ima svoj ritual igre)

-          ritam

-          pritisak

-          time out


        MENTALNA I PSIHOLOŠKA PRIPREMA


     METODE TRENINGA


     ISHRANA


Nadam se da ću uskoro obraditi ove teme u knjizi koju pripremam.

      

 
 

Make a free website with Yola